Algemene voorwaarden

 

 1. Iedereen die aan de activiteiten van De Vroemfabriek (Squaremeters BV) deelneemt, wordt verondersteld in goede gezondheid te verkeren, fysiek in staat te zijn om mee te doen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
 1. De bezoeker kan pas deelnemen aan de activiteiten nadat deze de veiligheids- instructies van een begeleider – in dienst van Squaremeters BV – mondeling heeft ontvangen. Deze instructies gaan zowel over de omloop zelf als over de verplichte beschermingsmaterialen die noodzakelijk zijn om de omloop veilig te betreden.

 2. Deelnemers hebben de leeftijd van minimum 6 jaar bereikt. De maximum leeftijd is 12 jaar. Tijdens bepaalde events kan hiervan worden afgeweken mits duidelijke vermelding. Het maximum toegelaten gewicht per deelnemer bedraagt 55 kg.
 1. Enkel het materiaal in eigendom van Squaremeters BV mag gebruikt worden om de omloop te betreden. Er mogen in geen enkel geval eigen brommers of fietsen gebruikt worden.
 1. Aanwijzingen en opdrachten van de instructeur / uitbater dienen ten allen tijde opgevolgd te worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen kan de toegang tot de activiteiten en/of infrastructuur ontzegd worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften van de instructeur / uitbater neemt Squaremeters BV geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.
 1. Het is voor deelnemers of bezoekers veboden te roken.
 1. Squaremeters BV behoudt zicht het recht op basis van gegronde reden een activiteit te annuleren. Squaremeters BV zal indien mogelijk een alternatief aanbieden. Hiervoor worden geen schadevergoedingen toegestaan.
 1. Prijzen zijn vast bepaald. Er worden geen kortingen toegestaan bij later starten dan de voorziene sessies / events.
 1. Er wordt in geen geval een terugbetaling gedaan indien blijkt dat de deelnemer de activiteit vervroegd stopzet.
 1. Wanneer zich tijdens de activiteit een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van onze wil, kan Squaremeters BV niets ten laste worden gelegd.
 1. Betaling staat gelijk aan akkoord van de inhoud van de activiteit en akkoord met de algemene voorwaarden van Squaremeters BV .
 1. Squaremeters BV behoudt zich het recht om betalingen te behouden als schadevergoeding bij annuleringen.

 2. Annuleren van een activiteit/evenement is mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de activiteit. Indien de activiteit/evenement wordt geannuleerd binnen de 30 dagen voor aanvang van de activiteit, wordt slechts 50% van het betaalde bedrag terug gestort. Bij annulatie vanaf 7 dagen voor de activiteit, is er geen terugbetaling mogelijk. Bij een terugbetaling wordt steeds 10 euro administratiekost verrekend. Deze administratie kost vervalt indien er binnen de 7 dagen na het boeken wordt geannuleerd. In geval van ziekte: Bij het aanbrengen van een geldig ziektebriefje voor aanvang van de activiteit kan u kiezen voor een terugbetaling of voucher.
  Bij een terugbetaling zal een administratieve kost van 10 euro worden aangerekend. Bij afwezigheid door ziekte of blessure tijdens het kamp betalen wij niet gedeeltelijk terug aangezien deze plek niet meer kan worden ingevuld.

 3. Het wijzigen van datum/uur voor een geboekte activiteit kan enkel mits u 3 weken voor aanvang contact met ons opneemt.

 4. Bij reservatie of inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal genomen wordt. Het beeldmateriaal wordt mogelijks gebruikt voor publicitaire doeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij de aanmelding. Het beeldmateriaal blijft eigendom van Squaremeters BV.

 5. De organisatie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstal op en rond de terreinen voor, na of tijdens de activiteiten. Bij deelname aan onze sportkampen is een ongevallenverzekering inbegrepen.

 6. Bij een noodzakelijke annulatie van één van onze activiteiten door overmacht zoals daar zijn bv pandemieën behoud Squaremeters BV zich het recht om klanten te vergoeden d.m.v. een voucher voor hetzelfde bedrag en met een onbeperkte geldigheidsdatum. Deze vouchers zijn te gebruiken voor al onze activiteiten, terugbetalingen zijn niet mogelijk.