Algemene voorwaarden

 

 1. Iedereen die aan de activiteiten van De Vroemfabriek (SRAT v.o.f.) deelneemt, wordt verondersteld in goede gezondheid te verkeren, fysiek in staat te zijn om mee te doen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
 1. De bezoeker kan pas deelnemen aan de activiteiten nadat deze de veiligheids- instructies van een begeleider – in dienst van SRAT v.o.f. – mondeling heeft ontvangen. Deze instructies gaan zowel over de omloop zelf als over de verplichte beschermingsmaterialen die noodzakelijk zijn om de omloop veilig te betreden.

 2. Deelnemers hebben de leeftijd van minimum 5 jaar bereikt. De maximum leeftijd is 13 jaar. Tijdens bepaalde events kan hiervan worden afgeweken mits duidelijke vermelding. Het maximum toegelaten gewicht per deelnemer bedraagt 55 kg.
 1. Enkel het materiaal in eigendom SRAT v.o.f. mag gebruikt worden om de omloop te betreden. Er mogen in geen enkel geval eigen brommers gebruikt worden.
 1. Aanwijzingen en opdrachten van de instructeur / uitbater dienen ten allen tijde opgevolgd te worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen kan de toegang tot de activiteiten en/of infrastructuur ontzegd worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften van de instructeur / uitbater neemt SRAT v.o.f. geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.
 1. Het is voor deelnemers of bezoekers veboden te roken.
 1. SRAT v.o.f. behoudt zicht het recht op basis van gegronde reden een activiteit te annuleren. SRAT v.o.f. zal indien mogelijk een alternatief aanbieden. Hiervoor worden geen schadevergoedingen toegestaan.
 1. Prijzen zijn vast bepaald. Er worden geen kortingen toegestaan bij later starten dan de voorziene sessies / events.
 1. Er wordt in geen geval een terugbetaling gedaan indien blijkt dat de deelnemer de activiteit vervroegd stopzet.
 1. Wanneer zich tijdens de activiteit een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van onze wil, kan SRAT v.o.f. niets ten laste worden gelegd.
 1. Betaling staat gelijk aan akkoord van de inhoud van de activiteit en akkoord met de algemene voorwaarden van SRAT v.o.f. .
 1. SRAT v.o.f. behoudt zich het recht om voorschotbetalingen te behouden als schadevergoeding bij annuleringen.

 2. Annuleren van een activiteit/locatie/evenement kan kosteloos tot 30 dagen voorafgaand aan de activiteit. Indien de activiteit/locatie/evenement wordt geannuleerd binnen de 30 dagen voor aanvang van de activiteit, wordt slechts 50% van het betaalde bedrag terug gestort. Bij annulatie vanaf 7 dagen voor de activiteit, is er geen terugbetaling mogelijk.

 3. Bij reservatie of inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal genomen wordt. Het beeldmateriaal wordt mogelijks gebruikt voor publicitaire doeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij de aanmelding. Het beeldmateriaal blijft eigendom van SRAT v.o.f.

 4. De organisatie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en diefstal op en rond de terreinen.